Zasady i Warunki

Powrót do pomocy


Wstęp

 • Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były dokładne i kompletne. Nie gwarantujemy jednak, że tak jest.
 • Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do Witryny i/lub wszelkich i/lub wszystkich materiałów w Witrynie („Własność intelektualna”) są własnością Barker Shoes lub są przez nią licencjonowane. Jakiekolwiek kopiowanie, pobieranie lub inne nieautoryzowane użycie jakichkolwiek i/lub wszystkich materiałów na Stronie i/lub jakiekolwiek i/lub nieautoryzowane użycie jakiejkolwiek i/lub całości własności intelektualnej jest zabronione.
 • Wszelkie reklamacje lub zapytania należy kierować do Biura Obsługi Klienta w jeden z poniższych sposobów:

  Pocztą pocztową:

  Barker Shoes Ltd
  Stacja drogowa
  Earlsa Bartona
  Northampton
  NN6 0NT

  Telefonicznie: 01604 810387

  E-mailem: barker.online@barkershoes.co.uk

1) Warunki sprzedaży

 • Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do sprzedaży dowolnego towaru wymienionego w Witrynie („Towary”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek Towary z Witryny. Powinieneś zrozumieć, że zamawiając jakiekolwiek Towary za pośrednictwem Witryny, zgadzasz się na związanie niniejszymi Warunkami.
 • Możemy od czasu do czasu aktualizować lub zmieniać niniejsze Warunki, aby odzwierciedlić zmiany warunków rynkowych mających wpływ na naszą działalność, zmiany w technologii, zmiany w metodach płatności, zmiany w odpowiednich przepisach i wymaganiach regulacyjnych oraz zmiany w możliwościach naszego systemu. Wszelkie aktualizacje lub poprawki będą publikowane w Witrynie.
 • Twoja umowa z Barker Shoes będzie podlegać Warunkom obowiązującym w momencie zamówienia przez Ciebie Towarów od nas, chyba że jakakolwiek zmiana tych zasad lub Warunków jest wymagana przez prawo lub organ rządowy (w takim przypadku będzie to miało zastosowanie do zamówień złożonych wcześniej przez Ciebie) lub jeśli powiadomimy Cię o zmianie tych zasad lub Warunków, zanim wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem (w takim przypadku mamy prawo założyć, że zaakceptowałeś zmianę Warunków, chyba że powiadomić nas o przeciwnej sytuacji w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania Towarów).

2) Zamówienia

 • Wszystkie zamówienia są odbierane i wysyłane z Wielkiej Brytanii.
 • Podczas dokonywania zakupu zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu dostawy, numeru telefonu oraz danych karty kredytowej lub debetowej. Po zakończeniu rejestracji będziesz musiał wybrać nazwę użytkownika i hasło. Jesteś odpowiedzialny za przechowywanie tych informacji w bezpiecznym miejscu i nie powinieneś ujawniać tych informacji nikomu innemu. Jeśli uważasz, że Twoje hasło zostało naruszone, musisz je natychmiast zmienić. barker-shoes.co.uk nie przekaże Twoich danych osobowych ani danych karty kredytowej/debetowej osobom trzecim.
 • Twoje zamówienie stanowi dla nas ofertę zakupu Towarów. Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez firmę Barker Shoes. Ten e-mail nie gwarantuje, że możemy wysłać Twoje zamówienie, ponieważ nie zostało ono jeszcze przetworzone, przeprowadzimy weryfikację, w tym dane Twojej karty kredytowej i debetowej. Barker Shoes może anulować lub zmienić zamówienie w dowolnym momencie w wyniku kontroli bezpieczeństwa lub niewystarczającego poziomu zapasów, rozbieżności cenowych itp. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z zamówieniem, zostanie do Ciebie wysłany e-mail.
 • Umowa będzie dotyczyć wyłącznie tych Towarów, których wysyłkę potwierdziliśmy w E-mailu potwierdzającym. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia żadnych innych Towarów, które mogły stanowić część Twojego zamówienia, dopóki wysyłka takich Towarów nie zostanie potwierdzona w osobnym Potwierdzeniu.

3) Dostępność produktów & amp; Opisy

 • Dostępność i specyfikacja Towarów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, chociaż postaramy się powiadomić Cię o tym, gdy tylko będzie to możliwe.
 • Wszystkie opisy, rysunki i specyfikacje w Witrynie są publikowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie są dla nas wiążące.

4) Cena

 • Cena wszelkich Towarów będzie taka, jak podana w Witrynie, z wyjątkiem przypadków oczywistego błędu. Tam, gdzie ma to zastosowanie, ceny podane w Witrynie zawierają standardową stawkę podatku VAT i nie zawierają opłat za dostawę.
 • Cena Towarów na Stronie Internetowej może różnić się od cen podanych na innych stronach internetowych obsługiwanych przez Barker Shoes, w cenach sklepowych i we wszelkich katalogach cenowych. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, w odniesieniu do których wysłaliśmy Ci już wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
 • Witryna zawiera dużą liczbę Towarów i zawsze jest możliwe, że pomimo naszych najlepszych starań niektóre z Towarów wymienionych w Witrynie mogą mieć nieprawidłową cenę. Zwykle weryfikujemy ceny w ramach naszej procedury potwierdzania, tak aby w przypadku, gdy poprawna cena dowolnego produktu jest niższa niż podana przez nas cena, naliczymy niższą kwotę podczas wysyłki odpowiednich Towarów do Ciebie. Jeśli prawidłowa cena produktu jest wyższa niż cena podana w Witrynie, zazwyczaj według własnego uznania skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania instrukcji przed potwierdzeniem Umowy na Towary lub odrzucimy Twoje zamówienie i powiadomimy Cię o takim odrzuceniu. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci Towarów po nieprawidłowej (niższej) cenie, nawet po wysłaniu Ci wiadomości e-mail z potwierdzeniem, jeśli błąd w cenie jest oczywisty i niewątpliwy i mógł zostać przez Ciebie rozsądnie uznany za błędną wycenę .

5) Płatność

Płatności można dokonać dowolną kartą kredytową, debetową lub płatniczą akceptowaną przez nas lub przez Paypal, a taka płatność zostanie zaszyfrowana w celu zapewnienia bezpiecznej elektronicznej transmisji danych. Nie obciążymy Twojej karty kredytowej lub debetowej, dopóki nie wyślemy Twojego zamówienia. Zalecamy, aby nie przekazywać nikomu danych swojej karty płatniczej, w tym nam, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść podczas przesyłania nam informacji za pośrednictwem łącza internetowego lub poczty elektronicznej. Wszelkie takie straty nie będą ponoszone w całości ani w części przez nas i będą całkowicie odpowiedzialnością użytkownika.

6) Ryzyko i tytuł

 • Własność Towarów nie przejdzie na Ciebie, dopóki nie otrzymamy w całości wszystkich pieniędzy należnych nam od Ciebie na mocy niniejszej Umowy i wszelkich innych umów z nami.
 • Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Ciebie z chwilą dostawy.

7) Odpowiedzialność

 • Wszystkie opisy, rysunki i specyfikacje w Witrynie są publikowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie są dla nas wiążące. Firma Barker Shoes dołożyła wszelkich starań, aby odwzorować kolory w Witrynie tak dokładnie, jak to możliwe, ale dokładne dopasowanie kolorów nie jest możliwe. Jeśli nie jesteś zadowolony z koloru zamówionych Towarów, możesz je zwrócić zgodnie z punktem 11.
 • Gwarantujemy, że wszelkie Towary zakupione od nas za pośrednictwem Witryny są zadowalającej jakości i odpowiednio nadają się do wszystkich celów, do których towary tego rodzaju są powszechnie dostarczane.
 • Nasza odpowiedzialność za Twoje straty w wyniku złamania przez nas niniejszej umowy jest ściśle ograniczona do ceny zakupu zakupionych przez Ciebie Towarów oraz wszelkich strat, które są naturalną i przewidywalną konsekwencją zerwania przez nas umowy.
 • Musisz postępować zgodnie z wszelkimi pisemnymi poradami (instrukcjami lub podręcznikami produktów) dostarczonymi z Towarami, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za uszkodzenie Towarów spowodowane nieprzestrzeganiem tej porady.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pośrednie, które mają miejsce jako efekt uboczny głównej straty lub szkody, w tym utratę dochodu lub przychodów lub biznesu; utrata zysków lub kontraktów; utrata przewidywanych oszczędności; lub strata czasu kierownictwa lub biura, niezależnie od tego, jak powstaje i czy jest spowodowana deliktem (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli uniemożliwi nam lub opóźni się wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków przez cokolwiek, co Ty (lub ktokolwiek działający w Twoim imieniu) zrobi lub czego nie zrobisz, lub z powodu zdarzeń, które są poza naszą rozsądną kontrolą.
 • Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowane naszym zaniedbaniem lub oszustwem.
 • Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie zamówionych produktów lub jakiekolwiek inne sprawy w zakresie, w jakim opóźnienie jest spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem pozostającym poza naszą rozsądną kontrolą, w tym między innymi klęskami żywiołowymi, wojną, powodzią, pożarem, spory pracownicze, strajki, lokauty, zamieszki, zamieszki społeczne, umyślne zniszczenia, eksplozje, działania rządowe i wszelkie inne podobne zdarzenia.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za zaniedbanie) za działania lub zaniechania dostawców usług telekomunikacyjnych ani za awarie lub usterki ich sieci i sprzętu.

8) Komunikacja i amp; Powiadomienia

 • Obowiązujące przepisy wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty, które do Ciebie wysyłamy, miały formę pisemną. Korzystając z Serwisu akceptujesz, że komunikacja z nami będzie odbywała się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekażemy Ci informacje, publikując powiadomienia w Witrynie. W celach umownych wyrażasz zgodę na ten elektroniczny środek komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi formy pisemnej. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe.
 • Wszelkie zawiadomienia przekazywane nam przez użytkownika należy przekazywać firmie Barker Shoes na adres siedziby lub adres e-mail podany w punkcie 1(e). Możemy powiadomić Cię na adres e-mail lub adres pocztowy podany nam podczas składania zamówienia lub w dowolny sposób określony w powyższym akapicie.
 • Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane i właściwie doręczone po 24 godzinach od wysłania wiadomości e-mail lub opublikowania jej w Witrynie lub po trzech dniach od daty wysłania jakiegokolwiek listu. Dla udowodnienia doręczenia jakiegokolwiek zawiadomienia wystarczy, w przypadku listu, że został on właściwie zaadresowany, ostemplowany i umieszczony w poczcie, a w przypadku e-maila, że został wysłany na adres wskazany adres e-mail adresata.

9) Warunki ogólne

 • Niniejsze Warunki i wszelkie zasady, o których mowa w nich wyraźnie, stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do przedmiotu dowolnej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub porozumienia między nami, ustne lub pisemne.
 • Żadne złagodzenie lub opóźnienie przez nas w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego na mocy niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się ani nie wpłynie na możliwość późniejszego skorzystania z tego prawa lub środka zaradczego, chyba że jakiekolwiek zrzeczenie się zostanie uzgodnione przez nas na piśmie.
 • Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, pozostałe Warunki i postanowienia będą nadal obowiązywać w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Umowa między Tobą a nami jest wiążąca dla Ciebie i dla nas oraz dla naszych następców i cesjonariuszy. Nie możesz przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać żadnymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z tego bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy scedować, przenieść lub podzlecić dowolne z naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków dowolnej osobie trzeciej według naszego uznania.
 • Tylko Ty i my jesteśmy uprawnieni do egzekwowania niniejszych Warunków. Żadna osoba trzecia nie jest uprawniona do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków, czy to na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r., czy w inny sposób.
 • Możemy rozwiązać Umowę w dowolnym momencie i/lub zażądać odszkodowania za naruszenie umowy, jeśli podejrzewamy, że złożyłeś nam oszukańcze zniekształcenie, ustnie lub pisemnie, przed lub po zawarciu Umowy.
 • Umowy zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające z takich umów lub z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

10) Anuluj subskrypcję

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, które Ci wysyłamy, możesz to łatwo zrobić, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na dole każdego biuletynu e-mail, który do Ciebie wysłaliśmy.