Dostępność

Powrót do pomocy


Chcemy, aby każdy, kto odwiedza witrynę Barker Shoes Ltd, czuł się mile widziany i uważał to doświadczenie za satysfakcjonujące.


Co my robimy?

Aby pomóc nam uczynić witrynę Barker Shoes Ltd miejscem przyjaznym dla wszystkich, korzystamy z Wytycznych dotyczących ułatwień dostępu do treści internetowych (WCAG) 2.0. Te wytyczne wyjaśniają, jak sprawić, by treści internetowe były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i przyjazne dla wszystkich użytkowników.

Wytyczne mają trzy poziomy dostępności (A, AA i AAA). Wybraliśmy poziom AA jako cel dla strony internetowej Barker Shoes Ltd.

Jak nam idzie?

Ciężko pracowaliśmy nad witryną Barker Shoes Ltd i uważamy, że osiągnęliśmy nasz cel, jakim jest dostępność na poziomie AA. Regularnie monitorujemy witrynę, aby to utrzymać, ale jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z nami.

Pozwól nam wiedzieć co myślisz

Jeśli korzystałeś z witryny Barker Shoes Ltd lub miałeś problemy z jakąkolwiek jej częścią, skontaktuj się z nami. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie w jeden z następujących sposobów:

Napisz do nas na barker.online@barkershoes.co.uk