Polityka prywatności i plików cookie

Powrót do pomocy


Barker Shoes Ltd., Station Road, Earls Barton, Northampton, NN6 0NT

Inspektor ochrony danych: Beth Behan, barker@barkershoes.co.uk

Barker Shoes Ltd. poważnie traktuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do uczciwego i przejrzystego sposobu gromadzenia i wykorzystywania tych danych oraz do wypełniania swoich obowiązków w zakresie ochrony danych.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, a także Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub korzystania ze swoich praw, skontaktuj się z nami przez e-mail: barker@barkershoes.co.uk

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, mogą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz dane dotyczące miejsca pracy, w tym: adres, numer telefonu i adres e-mail.

Gromadzimy te dane osobowe za pośrednictwem informacji, które podajesz, gdy:

 • Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub pisemnie
 • Poproś o informacje dotyczące naszych produktów i/lub usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Zawrzeć umowę na otrzymanie naszych produktów i/lub usług
 • Założenie u nas konta
 • Zarejestruj się za pośrednictwem naszej strony internetowej, aby pobrać informacje z naszego obszaru Zasoby
 • Zarejestruj się, aby otrzymywać od nas wiadomości
 • Wypełnij ankietę satysfakcji klienta

Możemy automatycznie zbierać informacje, jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, w tym szczegóły twoich wizyt, ale nie ograniczając się do danych o ruchu, danych o lokalizacji, dzienników internetowych i innych danych komunikacyjnych oraz zasobów, do których uzyskałeś dostęp.

Możemy gromadzić informacje techniczne o Twoim komputerze, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w niektórych uzasadnionych celach biznesowych, które mogą obejmować:

 • Dostarczanie Ci produktów i/lub usług
 • Wypełnianie naszych umów z Tobą
 • Komunikowanie się z Tobą w związku z potencjalnym dostarczaniem produktów i/lub usług
 • Tworzenie konta i wystawianie faktur za dostarczane Ci produkty i/lub usługi
 • Dostarczanie informacji branżowych, ankiet, biuletynów, ofert, promocji, powiązanych produktów i/lub usług, które mogą Cię zainteresować
 • Komunikowanie się z Tobą w związku z wszelkimi skargami, problemami lub sporami
 • Analizowanie danych marketingowych, akcji promocyjnych, wizyt na stronie w celu ulepszenia naszych produktów i/lub usług
 • Prośba o opinie klientów dotyczące dostarczania naszych produktów i/lub usług

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu, jak wyszczególniono w sekcji „Twoje prawa” tego dokumentu.

Masz również prawo do zmiany swoich preferencji lub rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych. Każda wysyłana przez nas wiadomość daje możliwość rezygnacji lub wybrania produktów i/lub usług, którymi jesteś zainteresowany.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą dostępne tylko dla tych osób, które mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby je znać. Czasami może to oznaczać, że Twoje dane osobowe zostaną udostępnione zaufanej stronie trzeciej w trakcie wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, na przykład:

 • Współpracuj z konsultantami i/lub trenerami podczas dostarczania Ci naszych produktów i/lub usług
 • Nasi partnerzy handlowi w celu umożliwienia składania ofert lub dostarczania uzgodnionych produktów i/lub usług
 • Nasi dostawcy usług wsparcia IT i CRM w związku z utrzymaniem naszych systemów i kontynuacją usług dla Ciebie.
 • Poniższe firmy mogą gromadzić dane osobowe podczas interakcji użytkownika z naszą własnością cyfrową, w tym adresy IP, identyfikatory cyfrowe, informacje o przeglądaniu stron internetowych i korzystaniu z aplikacji oraz sposobie interakcji z naszymi usługami i reklamami w różnych celach, takich jak personalizacja ofert lub reklamy, dane analityczne dotyczące Twojego zaangażowania w strony internetowe lub reklamy oraz inne cele komercyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania i sprzedaży Twoich danych osobowych oraz Twoich praw, skorzystaj z poniższych łączy.

  https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/

  https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-rights-request-form/ 

Jeśli angażujemy osoby trzecie do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, robią to na podstawie pisemnych instrukcji, są zobowiązane do zachowania poufności i są zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Poważnie traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych i stosujemy wewnętrzne zasady i kontrole, aby upewnić się, że Twoje dane nie zostaną utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie wykorzystane lub ujawnione. Wszystkie informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach i dostęp do nich mają wyłącznie nasi pracownicy wykonujący swoje obowiązki.

Należy pamiętać, że przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę internetową; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych osobowych zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Tam, gdzie stwierdzimy uzasadniony interes biznesowy, będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe przez czas nieokreślony, aby komunikować się z Tobą w sprawie naszych produktów i/lub usług, które mogą Cię zainteresować. Możesz zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie lub zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze podane w naszych wiadomościach. Możesz również skorzystać z prawa do anulowania subskrypcji w dowolnym momencie, kontaktując się bezpośrednio z firmą Barker za pośrednictwem poczty elektronicznej: barker@barkershoes.co.uk / barker.online@barkershoes.co.uk

Twoje prawa

Przysługują Ci różne prawa w odniesieniu do wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, w tym:

 • Dostępu i uzyskania kopii swoich danych na żądanie
 • Wymagaj od organizacji zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych danych
 • Żądaj od organizacji usunięcia Twoich danych lub zaprzestania ich przetwarzania, na przykład gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, gdy organizacja powołuje się na swoje prawnie uzasadnione interesy jako podstawę prawną przetwarzania
 • Poproś organizację o zaprzestanie przetwarzania danych na okres, jeśli dane są niedokładne lub istnieje spór dotyczący tego, czy Twoje interesy są nadrzędne wobec uzasadnionych podstaw organizacji do przetwarzania danych

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Barker za pośrednictwem poczty elektronicznej: barker@barkershoes.co.uk Jeśli uważasz, że organizacja naruszyła Twoje prawa do ochrony danych, możesz złożyć skargę do Komisarza ds. Informacji.